INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY POLICY / COOKIE POLICY

Datasekretess är mycket viktigt för The Look och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, HeadBrands AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

HeadBrands AB
Skiffervägen 25
224 78 Lund
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Org.nr: 556661-3658
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556661365801

Dataansvarig (DPO)
Christian Nilsson
christian.nilsson@headbrands.se

Var lagrar vi dina uppgifter?


De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar av personuppgifter till länder utanför EES som saknar adekvat skyddsnivå avseende dataskydd använder The Look sig av standardavtalsklausuler beslutade av Europeiska kommissionen samt EU-US Privacy Shield Framework.

Vem har tillgång till dina uppgifter?


Dina uppgifter kan delas inom The look. Headbrands AB fungerar endast som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför The Look. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?


Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?


Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta kundservice, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som The Look behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Om du har ett The Look medlemskap kan du redigera dina personuppgifter på din kontosida.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av The Look med undantag av följande situationer

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • Du har en obetald skuld hos The Look, oberoende av betalningsmetod
 • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
 • Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
 • Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på The Look legitima intresse. The look fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Ändra inställningarna för ditt The Look konto
Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att The Look begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i The Look legitima intresse, ska The Look begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste The Look begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
Om The Look inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.
Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på info@thelook.se

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på info@thelook.com och ange DPO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att The Look behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta kundservice. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicy, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi kakorna?

Adjust this part of the page according to your needs. Explain which cookies you usein plain, jargon-free language. In particular:

 • their purpose and the reason why they are being used, (e.g. to remember users’ actions, to identify the user, for online behavioural advertising)
 • if they are essential for the website or a given functionality to work or if they aim to enhance the performance of the website
 • the types of cookies used (e.g. session or permanent, first or third-party)
 • who controls/accesses the cookie-related information (website or third party)
 • that the cookie will not be used for any purpose other than the one stated
 • how consent can be withdrawn.

Exempel:

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg

 • dina inställningar, t.ex. kontrast och textstorlek
 • om du redan har svarat på en poppupp-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen)
 • om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.